2022


 

---------------------------------

W Gruzji ON stanowią jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Są grupą wykluczoną i najczęściej
pomijaną w wielu aspektach życia społecznego. Niejednokrotnie są izolowani od reszty społeczeństwa, mają
ograniczony dostęp do edukacji, terapii, rynku pracy czy życia kulturalnego. Organizacja Welfare and Development
Center (WDC) w Gori chce tę sytuację zmienić, prowadząc m.in. dzienne centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami i
wspierając dorosłych podopiecznych.

Czytaj więcej...

 

kampania społeczna na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców

 ---------------------------------

Odpady to jeden z najpoważniejszych problemów współczesności, nierozerwalnie związany z egzystencją człowieka.
Racjonalna gospodarka odpadami to konieczność, a sukces selektywnego zbierania odpadów wiąże się z
zaangażowaniem społeczności lokalnych, co z kolei powinno być przejawem postawy obywatelskiej. Głównym celem
projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Głuchowa w tematyce segregacji odpadów komunalnych i
dbałości o środowisko naturalne. 

Czytaj więcej...

 

dla ochotników i ludnosci cywilnej walczącej w obronie Głuchowa i Szostki: swoich miast, domów na wschodzie Ukrainy.

----------------------------------------

Celem niniejszej interwencji jest wsparcie i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla ludności
cywilnej w Głuchowie i Szostce na wschodzie Ukrainy. Realizując projekt przede wszystkim chcemy
zapewnić naszym partnerom w Ukrainie w miarę normalne funkcjonowanie w trudnych warunkach
wojennych. W ramach projektu chcemy zakupić i dostarczyć im niezbędny sprzęt ochrony cywilnej, a do których dostęp ze względu na obecną sytuację jest utrudniony lub niemożliwy.

Czytaj więcej...