2022


 

Wspólny świat

W Gruzji ON stanowią jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Są grupą wykluczoną i najczęściej
pomijaną w wielu aspektach życia społecznego. Niejednokrotnie są izolowani od reszty społeczeństwa, mają
ograniczony dostęp do edukacji, terapii, rynku pracy czy życia kulturalnego. Organizacja Welfare and Development
Center (WDC) w Gori chce tę sytuację zmienić, prowadząc m.in. dzienne centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami i
wspierając dorosłych podopiecznych.

Czytaj więcej...