2022


 

Wspólny świat

W Gruzji ON stanowią jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych. Są grupą wykluczoną i najczęściej
pomijaną w wielu aspektach życia społecznego. Niejednokrotnie są izolowani od reszty społeczeństwa, mają
ograniczony dostęp do edukacji, terapii, rynku pracy czy życia kulturalnego. Organizacja Welfare and Development
Center (WDC) w Gori chce tę sytuację zmienić, prowadząc m.in. dzienne centrum dla dzieci z niepełnosprawnościami i
wspierając dorosłych podopiecznych.

Czytaj więcej...

 

Чистий Глухів - 
соціальна кампанія з підвищення екологічної свідомості жителів

 

Czysty Głuchów - 
kampania społeczna na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców

Odpady to jeden z najpoważniejszych problemów współczesności, nierozerwalnie związany z egzystencją człowieka.
Racjonalna gospodarka odpadami to konieczność, a sukces selektywnego zbierania odpadów wiąże się z
zaangażowaniem społeczności lokalnych, co z kolei powinno być przejawem postawy obywatelskiej. Głównym celem
projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Głuchowa w tematyce segregacji odpadów komunalnych i
dbałości o środowisko naturalne. 

Czytaj więcej...