Pomoc humanitarna

Pomoc humanitarna

dla ochotników i ludności cywilnej walczącej w obronie Głuchowa i Szostki: swoich miast, domów na wschodzie Ukrainy

Celem niniejszej interwencji jest wsparcie i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla ludności
cywilnej w Głuchowie i Szostce na wschodzie Ukrainy. Realizując projekt przede wszystkim chcemy
zapewnić naszym partnerom w Ukrainie w miarę normalne funkcjonowanie w trudnych warunkach
wojennych. W ramach projektu chcemy zakupić i dostarczyć im niezbędny sprzęt ochrony cywilnej, a do których dostęp ze względu na obecną sytuację jest utrudniony lub niemożliwy.

Planujemy zakupić m.in. buty, polary, namioty maskujące, karimaty, latarki taktyczne, plecaki itp. przedmioty, które będą przez
nich wykorzystywane do ochrony własnej, a pośrednio przyczynia się do obrony własnych domów oraz
miast - Głuchowa i Szostki. Nasi partnerzy są cywilami, ochotnikami i wolontariuszami, nie są
żołnierzami w ukraińskiej armii, którzy ochraniają sami siebie podczas np. nocnych dyżurów na ulicach
ich miast i patrolując okoliczne miejscowości w regionie sumskim. Nasze działanie pomoże im przetrwać
oraz może zapobiec utracie zdrowia i, w niektórych przypadkach, nawet życia.