O Nas

STRONA W BUDOWIE
 


Fundacja VERDA koncentruje się na działaniach projektowych, głównie w Gruzji i Rosji, współfinansowanych przez donorów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „polska pomoc” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Prowadzimy działania projektowe na terenie Torunia, skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób z grup wykluczonych społecznie, które są finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń. Podejmujemy również działania w zakresie działalności gospodarczej, np. prowadząc zajęcia komercyjne, odpłatne szkolenia i warsztaty, czy realizując zapytania ofertowe w zakresie organizacji szkoleń. Wypracowany zysk z działalności gospodarczej przekazujemy na cele statutowe. Księgowość organizacji prowadzona jest przez zewnętrzne biuro księgowe. Działamy w oparciu o statut organizacji i zgodnie z przepisami prawa.

Do projektów zatrudniamy ekspertów wykazujących duże doświadczenie zawodowe i kompetencje merytoryczne.