Pomoc psychologiczna dla młodzieży i ich matek

Pomoc psychologiczna dla młodzieży (13-16 lat) i ich matek z Szostki i Głuchowa w obwodzie sumskim, mieszkańców strefy działań wojennych w Ukrainie.

O projekcie:

Czas trwania: 10.04.2023 - 20.12.2023
Zasięg: Ukraina
Partnerzy: Птаха

Kontakt do koordynatora

Imię i nazwisko: Agnieszka Siejka
Numer telefonu: WhatsApp +48605826536
E-mail: agnieszka.siejka@verda.org.pl

 

Mieszkańcy stref konfliktów są narażeni nm.in. na zagrożenie życia i bezpieczeństwa. W rodzinach, dochodzi do rozerwania więzów społecznych, na skutek przesiedleń, udziału w walkach czy śmierć członków rodziny. Szczególnie wrażliwą grupą jest młodzież, dodatkowo przechodzące proces dojrzewania. Matki, pozostają spoiwem i gwarantem stabilizacji, często nie mają wiedzy i narzędzi jak radzić sobie z problemem traumy. 
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych (nastolatków i ich matek) w Szostce i Głuchowie, zamieszkałych w strefie działań wojennych. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedze i narzędzia jak radzić sobie z traumą, agresją i relacjami rówieśniczymi. Matki zdobędą wiedzę pomagającą przejść im i ich dzieciom traumę konfliktu. Partner - Organizacja ПТАХА.

„Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.” 

 

Психологічна допомога підліткам та їх матерям з Шосткі та Глухова Сумської області, жителів зони бойових дій в Україні

O projekcie:

Czas trwania: 10.04.2023 - 20.12.2023
Zasięg: Ukraina
Partnerzy: Птаха

Kontakt do koordynatora

Imię i nazwisko: Agnieszka Siejka
Numer telefonu: WhatsApp +48605826536
E-mail: agnieszka.siejka@verda.org.pl

 

 

”Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».

 

 

Materiały do pobrania: